Close

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

એમિટી બી.એડ. કોલેજ

દહેજ બાયપાસ રોડ, ભરૂચ, ગુજરાત 392001

ઇમેઇલ : amity[at]narmada[dot]net[dot]in
ફોન : +912642239635
વેબસાઇટ લિંક : http://amitybed.org/

કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર, ભરૂચ

મક્તમ્પુર બસ સ્ટેન્ડ નજીક, ઝેડેશ્વર ર., ભરૂચ, ગુજરાત 392012

ઇમેઇલ : registrar[at]nau[dot]in
ફોન : +919737177301
વેબસાઇટ લિંક : http://www.nau.in/home.php?unit=10

નર્મદા કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ

શુક્લતિર્થ માર્ગ, ઝાડેશ્વર, શ્રી રંગ ટાઉનશીપ નજીક, ભરૂચ, ગુજરાત 392011

ઇમેઇલ : principal[at]narmadacollege[dot]ac[dot]in
ફોન : +912642231930
વેબસાઇટ લિંક : http://www.narmadacollege.ac.in/

શ્રી કે.જે. પોલીટેકનિક, ભરૂચ

ઓલ્ડ ન્હ૮, ભોલાવ ભરૂચ,, અવધૂત નગર, ભોલાવ, ભરૂચ, ગુજરાત ૩૯૨૦૦૧

ઇમેઇલ : kjpolytechnic[at]gmail[dot]com
ફોન : +912642246402
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kjpolytechnic.co.in/

શ્રી જયન્દ્રપુરી આર્ટસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ

કોલેજ રોડ, ઓલ્ડ નેશનલ હાઇવે નંબર 8, ભરૂચ સ્ટેશન નજીક, ભોલવ, ભરૂચ, ગુજરાત 392001

ફોન : +912642249802
વેબસાઇટ લિંક : http://www.jpcollege.net/

શ્રી સદવિદ્યા મંડળ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી

ઓલ્ડ, એનએચ 48, ભરૂચ, ગુજરાત 392001

ઇમેઇલ : principal[at]svmit[dot]ac[dot]in
ફોન : +912642245864
વેબસાઇટ લિંક : http://svmit.ac.in/

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ભરૂચ

સરકારી ગેસ્ટ હાઉસ સામે, ભોલવ, ભોલવ, ભરૂચ, ગુજરાત 392002

ઇમેઇલ : gecbharuch[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912642227054
વેબસાઇટ લિંક : https://www.gecbharuch.com/