Close

કોણ કોણ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ
શ્રી તુષાર સુમેરા, આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને ડી.એમ.collector-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી એન. આંર. ધાંધલરહેવાસી એડી. કલેકટરadd-collector-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી આર. જે. શાહજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ડૉ. એસ. એમ. ગાંગુલીનાયબ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in

પ્રાંત અધિકારીઓ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ
શ્રી રોનક શાહનાયબ કલેકટર ભરૂચ (પ્રાંત)po-bha[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રીમતી એન. એચ. પટેલનાયબ કલેક્ટર અંકલેશ્વર (પ્રાંત)sdm-ank[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી મહેશ પટેલનાયબ કલેક્ટર જંબુસર (પ્રાંત)sdm-jambusar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી દીપક એસ બારિયાનાયબ કલેકટર ઝગડિયા (પ્રાંત)sdm-jhagadia[at]gujarat[dot]gov[dot]in