Close

એસટીડી અને પિનકોડ્સ

જીલ્લામાં એસટીડી કોડની સૂચિ
તાલુકા એસટીડી કોડ જીલ્લા રાજ્ય
ભરુચ ૦૨૬૪૨ ભરુચ ગુજરાત
અંકલેશ્વર ૦૨૬૪૬ ભરુચ ગુજરાત
જંબુસર ૦૨૬૪૪ ભરુચ ગુજરાત
વાગરા ૦૨૬૪૧ ભરુચ ગુજરાત
આમોદ ૦૨૬૪૧ ભરુચ ગુજરાત
ઝગડિયા ૦૨૬૪૫ ભરુચ ગુજરાત
વાલિયા ૦૨૬૪૩ ભરુચ ગુજરાત
હાંસોટ ૦૨૬૪૭ ભરુચ ગુજરાત
નેત્રંગ ૦૨૬૪૩ ભરુચ ગુજરાત